TirážBezbarierovostOchrana-udajuHans RichterArchitekt1882—1971

Hans Richter

Průkopník moderny v Sasku a Čechách

Hans Richter (1882–1971) byl jeden z nejdůležitějších a nejradikálnějších zástupců meziválečné moderní architektury v Drážďanech. Pocházel z Království v Čechách a i ve své vlasti zanechal mimořádné stavby. Přesto zůstávají jeho tvorba i život na obou stranách hranice neznámé.

Zásluhou výstavy Drážďanská moderna 1919 – 1933. Nové nápady pro město, architekturu a lidi, která proběhla v roce 2019 v Městském muzeu Drážďany, vynikl význam Richtera pro region Čechy/Sasko. Poněvadž Richterovy podklady shořely v únoru 1945 při bombardování Drážďan, dostupnost pramenů je velmi obtížná. Nacházejí se rozptýlené u bývalých stavebníků nebo v archivech. Dokonce i fotografie jeho tváře byla známá z jediného dostupného portrétu.

Bilaterální spolupráce, započatá mezi Městským muzeem Drážďany a Muzeem města Ústí nad Labem právě k výstavě Drážďanská moderna však přinesla mnoho nových poznatků o životě a díle Hanse Richtera. Při přípravě tohoto webu došlo i k několika objevům dosud neznámých staveb a návrhů a doplnily tak celkový obraz.

Práci nepovažujeme za ukončenou. Těšíme se na upozornění na další stavby nebo zprávy o životě Hanse Richtera – a také na komentáře (kontaktní údaje v tiráži). Tento web dává k dispozici všechny dosud nashromážděné informace.

Pod heslem DÍLO naleznete přehled o celém Richterově díle – do té míry, jak to aktuálně umožňuje obtížná dostupnost pramenů. Zde jsou uvedeny realizované, ale i nerealizované projekty.

V centru pozornosti jsou však dosud existující STAVBY Hanse Richtera v Čechách a Drážďanech. Všechny objekty jsou představeny v podrobném textu a navíc tu najdete souhrnně nejdůležitější klíčové údaje o dostupnosti a umístění.

MAPA ukazuje jednotlivé realizace, které dosud stojí, včetně jejich přesné lokalizace.

Přejeme vám mnoho zábavy při objevování Richterovy moderny v Čechách a Sasku!

Jedná se o kooperační projekt Městského muzea Drážďany a Muzea města Ústí nad Labem.

Partner projektu:

Financován: