TirážBezbarierovostOchrana-udajuHans RichterArchitekt1882—1971

Prohlášení o bezbariérové přístupnosti

Toto prohlášení o bezbariérové přístupnosti platí pro internetovou stránku www.hans-richter.eu.

Bezbariérovost této stránky

Muzea města Drážďany se snaží bezbariérově zpřístupnit webovou stránku www.hans-richter.eu.  Právním základem je Zákon o rovném zacházení s lidmi se zdravotním postižením (BGG), Saský zákon o inkluzi (SächsInklusG) a Zákon, kterým se provádí směrnice (EU) 2016/2102 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného prostoru (Zákon o bezbariérových webových stránkách – BfWebG).

Kdy bylo vytvořeno Prohlášení o bezbariérové přístupnosti?

Toto prohlášení bylo vytvořeno 23. února 2021.
My sami jsme zkontrolovali bezbariérovou přístupnost webových stránek.

Nakolik je nabídka přístupná bezbariérově?

Tyto webové stránky jsou bezbariérové.  Požadavky nařízení BITV – Vyhlášky o bezbariérových informačních technologiích 2.0 jsou splněny.

Zpětná vazba a kontakt

Všimli jste si nějakých nedostatků v bezbariérovém přístupu k obsahu stránky www.blog-stadtmuseum-dresden.de?  Nebo máte otázky ohledně bezbariérové přístupnosti?  Pak se můžete obrátit na naši centrální službu pro návštěvníky muzeí města Drážďany: service[at]museen-dresden.

Můžete nás také kontaktovat poštou nebo telefonicky:

Stadtmuseum Dresden
Wilsdruffer Straße 2
(vchod z ulice Landhausstraße)
01067 Dresden
Tel.: +49-351-4887302

Pověřenec Saské zemské vlády pro zájmy osob se zdravotním postižením

Pokud se domníváte, že vás nedostatečně přístupný design našich webových stránek znevýhodňuje nebo že jste od nás neobdrželi uspokojivou odpověď na dotazy týkající se bezbariérové přístupnosti webových stránek, můžete se obrátit na následující adresu:

Pověřenec Saské zemské vlády pro zájmy osob se zdravotním postižením

Stephan Pöhler

Adresa pro návštěvníky:
Albertstraße 10
01097 Dresden

Poštovní adresa:
Albertstraße 1
01097 Dresden

Telefon: 0351 564-12161 / Fax: 0351 564-12169

E-mail: 

Internetová stránka: www.sk.sachsen.de/behindertenbeauftragter-der-saechsischen-staatsregierung.html

Smírčí řízení je zdarma. Nepotřebujete také žádnou právní pomoc.