TirážBezbarierovostOchrana-udajuHans RichterArchitekt1882—1971

Prohlášení o ochraně dat

Shromažďování obecných informací při návštěvě našich webových stránek

Při přístupu na náš web automaticky zaznamenáváme my nebo poskytovatel webhostingu informace obecné povahy (logovací soubory serveru).  Jedná se přitom výhradně o informace, které neumožňují identifikovat konkrétní osobu.  Tyto informace obsahují:

 • IP adresu
 • Datum a čas dotazu
 • Rozdíl časové zóny ve srovnání s Greenwich Mean Time (GMT)
 • Obsah dotazu (konkrétní stránka)
 • Status přístupu/HTTP-kód statusu
 • příslušné množství přenesených dat
 • Webová stránka, ze které přišel požadavek
 • Prohlížeč, operační systém a jeho rozhraní
 • Jazyk a verze software prohlížeče.

Tyto informace jsou technicky nutné pro správné poskytnutí požadovaného obsahu webových stránek a jsou nezbytné při používání internetu.  Zpracovávají se zejména pro následující účely:

 • Zajištění bezproblémového připojení k webové stránce,
 • zajištění bezproblémového používání našich webových stránek,
 • vyhodnocení bezpečnosti a stability systému a také pro další administrativní účely.

Zpracování vašich osobních údajů je založeno na našem oprávněném zájmu, vyplývajícím z výše uvedených účelů ke shromažďování údajů.  Vaše údaje nepoužíváme k vaší identifikaci. Příjemci údajů jsou pouze odpovědná instituce a případně smluvní zpracovatel.

Anonymní informace tohoto druhu mohou být případně statisticky vyhodnocovány za účelem optimalizace našich webových stránek a jejich technologie.

Zacházení s osobními údaji

Vaše návštěva našich webových stránek je primárně zaměřena na to, aby vám poskytla informace o práci a projektech architekta Hanse Richtera.  Kromě toho může dojít k tomu, že nám poskytnete osobní údaje (například e-mailem).  Vaše osobní údaje budeme shromažďovat pouze tehdy, pokud nám je poskytnete, například prostřednictvím e-mailového dotazu.  Vaše údaje budou použity pouze ke konkrétním účelům – tj. ke zpracování žádosti.  Vaše údaje ukládáme pouze do té doby, než bude jejich účel splněn.  Poté budou údaje smazány nebo bude omezeno jejich zpracování, jestliže existuje zákonný požadavek na jejich uchování.

Použití cookies

Naše webové stránky používají cookies. Tzv. cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají do vašeho zařízení (laptop, tablet, smartphone atd.), když navštívíte naše webové stránky. Zde zjistíte, jaké soubory cookie používáme k jakému účelu a po jakou dobu.

Soubory cookie nelze použít ke spuštění programů nebo přenosu virů do počítače. Na základě informací obsažených v cookies vám můžeme usnadnit navigaci a umožnit správné zobrazení našich webových stránek.  V žádném případě nebudou údaje, které shromáždíme, předány třetím stranám nebo propojeny s osobními údaji bez vašeho souhlasu. Svůj souhlas můžete kdykoli zobrazit v našem prohlášení o ochraně údajů. Zde také zjistíte, jak s údaji nakládáme a jak nás můžete kontaktovat.

Přizpůsobit

Použití Mapbox

Na našem webu používáme rozhraní Mapbox API od americké softwarové společnosti Mapbox Inc., 740 15th Street NW, 5. Floor, District of Columbia 20005, USA.  Mapbox je online mapový nástroj (open source mapping), ke kterému se přistupuje prostřednictvím rozhraní (API).  Pomocí tohoto nástroje bude vaše IP adresa předána Mapboxu a uložena.  Zásady ochrany osobních údajů Mapboxu naleznete zde:  https://www.mapbox.com/legal/privacy?tid=134079885

Vaše práva

Zpracování osobních údajů probíhá s vaším souhlasem.  Podle čl. 13 odst. 2 EU-GDPR budete informováni o následujících právech:

Nemůžete být nuceni nebo tlačení k tomu, abyste souhlasili.

Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat. Po odvolání budou vaše údaje smazány.

Vůči hlavnímu městu Drážďany nebo vůči příslušnému orgánu máte následující práva: podle článku 15 EU-GDPR právo na informace, podle článku 16 EU-GDPR právo na opravu nesprávných údajů, podle článku 17 EU-GDPR právo na výmaz nebo být zapomenut, podle článku 18 EU-GDPR právo na omezení zpracování.

Máte právo podat stížnost proti zpracování vašich osobních údajů u dozorového úřadu pro ochranu údajů v souladu s čl. 77 EU-GDPR-

Pověřenec pro ochranu údajů

Máte-li jakékoli dotazy týkající se ochrany údajů v muzeích města Drážďany, napište prosím na pověřenci pro ochranu údajů Zemského hlavního města Drážďany:
Poštovní adresa:
Landeshauptstadt Dresden
Geschäftsbereich Oberbürgermeister
Datenschutzbeauftragter
Postfach 12 00 20
01001 Dresden
E-Mail: